lørdag 10. november 2012

Som fattige...Som fattige der dog gjør mange rike

Som fattige der dog gjør mange rike,
som de der intet har og eier alt,
i dette er de kristne Kristi like,
og han har kalt dem jordens lys og salt.
Den arme kristen, han er jordens vekter, 
hans bønner står i bresjen som en hær, 
hans tro velsigner alle jordens slekter
med gull og grøde, fred og tjenlig vær.

En kristen burde æres mer enn noen 
fordi han er en prest så mild og god
med adgang til Guds nådestol i troen
hvor Kristus står til skue i sitt blod;
der går han inn i ofrets ild og smerte,
der kjemper han med korsets bitre bør,
der roper han med Kristi munn og hjerte
for dem som ikke skjønner hva de gjør.

Takk Gud at han har satt et folk av prester
som verdens våkne sjel og løste munn,
de bryter brød på alle Herrens fester,
der roper Abba Fader hver en stund;
de vet at verdens synd er deres egen,
de deler åpent verdens skjulte skam,
de bærer verdens sykdom frem for legen,
de bærer den med ham, det knuste Lam.

Til troens folk blir rykket opp i skyen
skal buen stå i regnet klar og skjær,
men når den fromme Lot går ut av byen
da løsner vreden som et Herrens vær.
Se, ennu finner kalven melk hos moren, 
og solen skinner like varm og blid;
vend om, mitt hjerte: troen er på jorden,
og ennu er det nådens gode tid!

Børre Knudsen

Ingen kommentarer: