mandag 19. november 2012

Helseprosjektet (SPH) – ny periode 2013-2017
Vest-Mongolia er en del av landet med høyest barne- og mødredødelighet. Behovet for bedre holdninger og kunnskap om helse i lokalbefolkningen samt bedre primærhelsetjenester er derfor stort.

Siden 2008 har NLM i Mongolia fokusert på å styrke primærhelsetjenesten i denne delen av Mongolia med et Norad-støttet prosjekt som heter ”Strengthening Primary Health Care Project”, kort SPH. Fra 2013 starter andre 5 års periode av dette prosjektet.

Det har nedslagsfelt i 3 provinser som kalles Bayan Ulgii, Khovd og Gobi-Altai. I Khovd og Bayan-Ulgii er det mange fra den muslimske folkegruppen som kalles kasakker. Disse har sitt eget språk. Det skal satses på både mongolere og kasakker i disse provinsene.

I tillegg til de som jobber i administrasjonen av primærhelsetjenesten samt helsearbeiderne, vil prosjektet  spesielt fokusere på barn i barnehager og skoler.

Kapasitetsbygging av administrasjon- og helsepersonell gjennom kurs og forum, helsekampanjer og helseundervisning for skoler og barnehager samt helseopplysning gjennom massemedia og informasjonsmateriell er stikkord for aktiviteter.

Personlig hygiene, tannhelse, sanitær anlegg og søppelhåndtering, barnehelse og riktig bruk av medisiner er tema det skal fokuseres på.

Myndighetene er viktigste partnere.

Ingen kommentarer: