torsdag 30. august 2012

Sang

Jeg har blitt glad i en gammel sang som synges fortsatt mye i engelsktalende tradisjon.

Den engelske teksten er kjempegod. Engelsk tekst og melodi kan ses og høres på denne linken:

http://www.youtube.com/watch?v=mqnbLkSgMOY&feature=related

Jeg har laget en norsk versjon av sangen. Den er meget fritt oversatt, og mange gode poenger i den engelske teksten greier jeg ikke å få fram. I orginalsangen synges også andre linje i refrenget to ganger, mens jeg synes det blir fint å repetere første linje i tredje korlinje. Uansett, under er altså en norsk versjon:

KLIPPEN JESUS

1. Nå har jeg funnet fred og ro

I Jesu dyre, rene blod

Alt det skitne inni meg

Er blitt gjort rent, fordømmer ei

 

     Refreng:

På klippen Jesus fast jeg står

All annen grunn til slutt forgår

På klippen Jesus fast jeg står

 

2. Når mange ting meg lokker, drar

Jeg ser det jeg i Jesus har

Jeg tør ei gå i annen havn

Kun stole fast på Jesu navn

 

3. Når angsten kommer mørk og sterk

Jeg puster godt i fullbrakt verk

For ingen ulykke og savn

Skal dra meg ut av Jesu favn

 

4. Jeg tror på hans rettferdighet

Hans løfter, råd og kjærlighet,

Hans ære, navn og nåde mild

Til frelse i fra helvets ild

 

5. Så kommer Han igjen i sky

Da har jeg funnet evig ly

Kledd vakker i den hvite pryd

Står jeg foran Gud i fryd

 

Bjørn Olav Sørhus august 2012, fritt oversatt fra ”The solid Rock” av Edward Mote (1797-1874)

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, det er viktig å holde motet oppe nå som enden og sluttstreken for vår verden nærmer seg.

Jeg vil si noen ord om dette:

2.Tess.2,10: Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne.

Den som holder igjen skal åpenbares:

Daniel 12,1: På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som står ved dine landsmenns side. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppsto og helt til den tiden.

2.Tess.2 og Daniel 12 handler om det samme, og av disse versa ser vi uten tvil at det er overengelen Mikael som er den som holder igjen.

Den som holder igjen for bølgen av de onde demonfyrster, er ifølge Sannhetens bok altså overengelen Mikael, fordi Mikael er den eneste som hjelper Jesus i Hans kamp mot onde åndefyrster:

- Daniel 10,20: Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som støtter meg mot dem, unntatt Mikael, som er fyrsten over dere.

Dette betyr at det var bare Mikael som holdt ut og kom og styrket Jesus i Getsemane mens Han led og svetta blod der.

Menigheten skal alltid bestå, den skal aldri rives vekk, så det er ikke menigheten som holder igjen: Ef.3,21: Gud være ære i kirken og i Kristus Jesus GJENNOM ALLE slekter og evigheter! Amen.

Av dette kan vi også se at opprykkelsen kommer i forbindelse med dommen slik at det dreier seg om å bli stående for Menneskesønnen siden det er Han som skal dømme:

Lukas 21,34: Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dag ("DEN DAG" VISER ALLTID TIL DOMMEDAG) kommer uventet over eder som en snare! 35 for den skal komme over alle dem som bor over den hele jord. 36 Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette (GUDS DOMMER OVER DEM SOM GÅR FORTAPT) som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!

J.Åp. 3,10 taler om det samme som ovenfor, for her er det snakk om å bli utfridd fra prøvelsens time, og i visse oversettelser dette med prøvelsens time oversatt med da man gjør regnskap.

Paulus taler også om å unnfly dommen: Rom.2,3: Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom?

Den store trengselen i Åpenbaringen 7 handler om kamp mot synd, og at det ikke alltid er lett å komme seg gjennom porten og gå på veien mot himmelen. Dette framgår egentlig av teksten der også. Disse som kommer ut av den store trengsel her kommer fra alle folkeslag og tungemål - dvs fra alle tider siden mange folkeslag og tungemål er utdødde.

Jeg er enig med Olav Valen Sendstad som sier at tusenårsriket (eller de tusen år) er nå mellom Jesu himmelfart og hans 2. komme. Rykker Jesus opp menigheten før dommen, får vi to dommer, to Jesu gjenkomster osv, og ved slikt syn så får man problemer med alt det som sies om endetida.

Det kan også være at "de tusen år med fred" "fordeler" seg i perioden mellom Jesu himmelfart og komme (siden vi ikke har fått alt åpenbart ennå).

Anonym sa...

I det 5. siste avsnittet av innlegget mitt ovenfor skal det være:

J.Åp. 3,10 taler om det samme som ovenfor, for her er det snakk om å bli utfridd fra prøvelsens time, og i visse oversettelser er dette med prøvelsens time oversatt med da man gjør regnskap.

Anonym sa...

Jeg beklager at jeg er så distre, men jeg glemte å ta med at J.Åp. 3,10 også kan ha å gjøre med at man blir satt fri og får ha det godt i og med sin samvittighet.

Anonym sa...

"De tusen år" med fred, som J.Åp. taler om, henspeiler på dette:

- Da Jesus døde på korset ble freden opprettet.
En fred som opprettes for syndere som nå i nåde kan komme frem for Guds trone.

Det betyr som sagt, at tusenårsriket er nå, mellom Jesu verk på korset og Hans komme for å dømme, og da er nådetida slutt, og det er ikke alltid Gud lar seg finne for en. - J.Åp. kap. 9 og kap. 16