fredag 13. juli 2012

Mysterium

"Den korsfestede Gud er alene vår Gud, og det er ingen annen Gud." (sitat Luther)

Alt som skjer med Jesus Kristus på korset på Golgata skjer også med hans guddommelige natur så vel som hans menneskelige.
Gud lider! Gud forbannes! Gud bærer vreden! Gud dør!

Dermed ble også Guds vrede fullstendig slokt. Gud forsonte seg med Gud på menneskehetens vegne. Gud er en forsonet Gud.
I troen på Jesus Kristus møter vi Guds overstrømmende kjærlighet og nåde. Alt er fullbrakt! Det er vel med min sjel!
(Jeg har nettopp lest "Korsets mysterium" av Erling Utnem på Luther forlag. Anbefales!)

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, her er det viktig å se at Gud Fader og Jesus er likeverdige i sin enhet. Ser man på Gud Fader som større enn Jesus her, så blir det kanskje slik at man ser på dette som har med loven å gjøre, som noe større eller viktigere å jobbe med enn nåden.

Siden Jesus er Guds Sønn, så må Gud være Hans Far fra evighet av siden Gud er evig og uten ende. Slik ser vi at Jesus er evig Gud og ett med Faderen fra evighet av.