torsdag 9. februar 2012

Hva er selve kjærligheten?

441635-1-1246357585489-n400
Denne overskriften rommer ikke alt det jeg jeg har forberedt til talen neste søndag i Bayeriin Medee menigheten i Khovd (som forøvrig også NLM samarbeider med på landsplan i Mongolia). Jeg vil forsøke å forkynne ut fra hele kapittel 12 i Romerbrevet. Men overskriften passer godt til avslutningen av talen;
“Vi må både begynne og slutte med det viktigste; vårt sinn må fornyes hele tiden for at kjærligheten skal få makt i våre liv. Da må vi om igjen og om igjen høre om selve Kjærligheten:
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1 Joh 4,10).
Dette må vi høre. Dette må vi tro. Dette må vi glede oss over. Dette må vi fylle vårt sinn og vår tanke med. Da fornyes vårt sinn, og vi kan gå i frimodighet ut i de gjerningene som Gud har lagt ferdige for oss på forhånd. Da kan vi elske, fordi Gud har elsket oss først og elsker oss alltid først.
Gud er god!”
Gjerne be at oversetteren får nåde til å oversette budskapet slik som jeg ut fra Guds ord vil prøve å formidle. Be også for lydhøre hjerter. Be om et Guds under til fornyelse og omvendelse! Uten Gud kan vi her intet gjøre…

Ingen kommentarer: