søndag 6. november 2011

Er du med oss eller våre fiender?

Joshuaangel

”Mens Josva var ved Jeriko, hendte det en gang at han så opp og fikk øye på en mann som stod foran ham med et løftet sverd i hånden. Josva gikk bort til ham og sa: Er du for oss, eller er du med våre fiender? Han svarte: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet. – Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilbad og sa til ham: Hva har min herre å si til sin tjener?” (Jos 5,13-14).

Vi lever i en alvorlig brytningstid, og vi ønsker midt i denne tiden å tjene Herren og hans evangelium. Hvordan gjør vi det? Vi gjør det ikke ved å danne kristelige fraksjoner og partier som fokuserer på seg selv, prøver på å stå fram bedre enn alle andre og bedømmer alt og alle ut fra seg selv: ”Er du med oss eller våre fiender?” Det er kjødelighetens vei. Den ender uunngåelig i hovmod, dømmesyke, selvrettferdighet og i hjerter hvor kjærligheten blir stadig kaldere, og troens liv gradvis visner og dør.

Hva svarer Herren på Josvas spørsmål? Herren svarer: ”Nei!” Herren vil verken stille seg bak Josva og hans folk eller bak fiendene. Herren ville i det hele tatt slett ikke stille seg bak noen mennesker. Han ville ganske enkelt ikke godta utgangspunktet for Josvas spørsmål: at alt skulle vurderes ut fra om de var med Josva og hans folk eller ikke. Han ville lære Josva at det avgjørende var et helt annet spørsmål: ”Er du med meg, Josva? Står du i et rett forhold til meg?”

Når et menneske møter den levende Gud, er det dette ene spørsmålet som blir helt avgjørende: Hvor står jeg selv i forhold til Gud? Er jeg under hans dom eller under hans nåde? Har jeg fred med Gud? Har jeg ikke fred med Gud kan jeg ha nokså mange mennesker med meg, men det hjelper meg ikke. Og omvendt: Har jeg bare fred med Gud, da kan jeg stå nokså alene og ha nokså mange mennesker imot meg. Ingenting kan skade meg! Jeg er i Herrens gode og sterke hender i liv, død og evighet! ”Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?” (Rom 8,31f.).

(Klippet fra artikel nr 6 fra blad nr 5-2011 av Bibelsk tro, skrevet av Mikkel Vigilius. Les hele artikkelen på internett; http://www.bibelsk-tro.no/11-05-06.html)

Ingen kommentarer: