lørdag 24. september 2011

Frihet 5

Rom 6,22; “Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.”

En kristen er Den Hellige Ånds tempel (1 Kor 3,16). Den samme Ånd som var i Frelseren, er i en kristen. Gjør ikke Guds Ånd sorg ved å være ulydig mot hans minnelser om synd og gjerninger som ligger ferdige for oss å vandre i. Gjør ikke Guds tempel urent ved syndige lyster og gjerninger, men lid hva som helst enn å gjøre Gud imot. Jesus bekjente sannheten, selv om det kostet han livet. La oss også bekjenne Kristus om det så skal koste oss menneskers aktelse, navn og rykte, liv og eiendom. Kristus var tilfreds under alle forhold til tross for mange lidelser, fristelser og at han ikke eide annet enn det han stod og gikk i. Dette var Han fordi Han levde under Guds velbehag. La oss derfor alltid huske på hva vi eier i troen på Kristus; fremfor alt Guds velbehag. La oss være tilfreds slik vi har det, og la vår misnøye forsvinne inn under Guds velbehag.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk originaltittel) av Rosenius, 8. februar.

Ingen kommentarer: