onsdag 14. september 2011

Frihet 2

Rom 6,22; “Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.”

En annen viktig ting som er viktig å lære er at det er ikke alle som skal bekymre seg for helliggjørelsen. Dette fordi helliggjørelsen er en frukt av at man er i Kristus, at vi er frigjort fra synden som Rom 6,22 sier. Den som ikke er blitt frigjort fra synden, og som derfor ikke kan si: ”Gud skje lov! Jeg er fri, jeg er rettferdig, jeg er salig, hellig, ren og god i Lammets død og blod”, men som fremdeles er usikker om sin nådestand hos Gud, han behøver ikke, og BØR heller ikke, være opptatt med helliggjørelsen. Han bør først og fremst sørge for å bli frigjort fra synden. Da først kan han vente denne frukten, å bli helliggjort. Mange strever å bli fri fra synden gjennom å forbedre livet sitt på forskjellige måter, ved å be mer, lese i Bibelen mer, ved å slutte med en del ytre synder, ja med andre ord; gjennom helliggjørelse. Dette er å vandre i mørket. Paulus sier jo at det først når man ER frigjort fra synden, at man har helliggjørelse som frukt. Man må være ”død fra loven ved Kristi legeme” og dermed ikke under loven for at man ”kan bære frukt for Gud” (Rom 7,4). Uten at man er blitt en gren på vintreet, kan grenen heller ikke bære frukt av seg selv (Joh 15,4). Likeledes kan vi ikke bære frukt uten at vi ved troen er i Kristus.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk originaltittel) av Rosenius, 7. februar.

Ingen kommentarer: