lørdag 24. september 2011

Frihet 5

Rom 6,22; “Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.”

En kristen er Den Hellige Ånds tempel (1 Kor 3,16). Den samme Ånd som var i Frelseren, er i en kristen. Gjør ikke Guds Ånd sorg ved å være ulydig mot hans minnelser om synd og gjerninger som ligger ferdige for oss å vandre i. Gjør ikke Guds tempel urent ved syndige lyster og gjerninger, men lid hva som helst enn å gjøre Gud imot. Jesus bekjente sannheten, selv om det kostet han livet. La oss også bekjenne Kristus om det så skal koste oss menneskers aktelse, navn og rykte, liv og eiendom. Kristus var tilfreds under alle forhold til tross for mange lidelser, fristelser og at han ikke eide annet enn det han stod og gikk i. Dette var Han fordi Han levde under Guds velbehag. La oss derfor alltid huske på hva vi eier i troen på Kristus; fremfor alt Guds velbehag. La oss være tilfreds slik vi har det, og la vår misnøye forsvinne inn under Guds velbehag.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk originaltittel) av Rosenius, 8. februar.

fredag 23. september 2011

Bjørn Olav 35 år!

008

I går ble vår kjære Bjørn Olav 35 år! Gratulerer med dagen! Denne uka har det vært arbeid med helseprosjektet både tidlig og sent, men heldigvis kunne bursdagsbarnet stikke innom et par små-turer i går. Så har vi laget kake idag og skal feire her hjemme i morra heller!

tirsdag 20. september 2011

Frihet 4

Rom 6,22; “Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.”

Videre er det viktig å legge seg på hjertet at vår helliggjørelse, dvs. helligheten i oss, alltid er ufullkommen. Men vår frihet fra synden innfor Gud er alltid fullkommen.

Et annet ord for denne betydning av vår frihet fra synden innfor Gud, er rettferdiggjørelsen. Alt som hører til denne rettferdiggjørelsen innfor Gud er frihet fra synd, lov, vrede, evig død med mer. Rettferdiggjørelsen innfor Gud er allerede ferdig og fullkommen i og ved Jesu liv og frelsesverk. Jesus er vår Rettferdighet (Jer 33,16) og med dette innebærer frihet fra synden innfor Guds ansikt.

Ja, innfor Guds ansikt, kledd i Jesus rettferdighet ved troen på Ham, lyder det samme som Gud sier om Jesus; Dette er min sønn (eller datter), den elskede, som Jeg har velbehag i. Å tro dette og leve i at dette er sant for Jesu blods skyld, er altså utgangspunktet til at vi kan ha helliggjørelse som frukt.

Men denne vår helliggjørelse, som er Åndens verk i oss, og alt som tilhører denne; så som tro, kjærlighet og gudsfrykt; det er noe som ennå ikke er ferdig. Det er fremdeles under arbeid. Det er altså viktig å legge nøye merke til Guds og Åndens ord. Vi må ikke forandre noe som skal skje, til noe som er gjort, og omvendt.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk originaltittel) av Rosenius, 7. februar.

fredag 16. september 2011

Takk for besøket, Bjarte

Ja, da er forhåpentligvis Bjarte kommet hjem til Norge i dag. Det har vært veldig fint å ha deg hos oss disse dagene! Alle 5 har satt stor pris på besøket.

Her kommer noen bilder som taler for seg:

153

179

026

101

141

IMG_0880

026

P1030032

IMG_3105

IMG_3107

Tusen takk og Gud velsigne deg!

Frihet 3

Rom 6,22; “Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.”

Siden vi nå er frigjort fra våre synder, slik at vi slipper å bekymre oss mer for dem; vi skal med glede og takknemlighet få ta imot en langt lettere oppgave (enn å betale for våre synder), nemlig å følge i Jesu fotspor. La oss ha omsorg for å fornyes etter Jesu bilde som har elsket oss, kjøpt oss og gjort oss fri. Vi må søke å ligne han og elske det som han elsker. Vi er frie fra våre synder og slipper å være slave under dem. Men som Guds barn og en Kristi bror må vi være som han var og vandre som han vandret. Han stod i et inderlig samfunn med sin Far og elsket både Gud og mennesker. Det var hans liv og lyst å gjøre Guds vilje. Slik må også vi søke inderlig samfunn med Gud og omgås ham flittig og fortrolig i Bibelen, Bønnen, Brodersamfunnet og Brødsbrytelsen. La det være vår lyst å gjøre Hans vilje, å tjene vår neste og døde selvlivet.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk originaltittel) av Rosenius, 7. februar.

onsdag 14. september 2011

Frihet 2

Rom 6,22; “Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.”

En annen viktig ting som er viktig å lære er at det er ikke alle som skal bekymre seg for helliggjørelsen. Dette fordi helliggjørelsen er en frukt av at man er i Kristus, at vi er frigjort fra synden som Rom 6,22 sier. Den som ikke er blitt frigjort fra synden, og som derfor ikke kan si: ”Gud skje lov! Jeg er fri, jeg er rettferdig, jeg er salig, hellig, ren og god i Lammets død og blod”, men som fremdeles er usikker om sin nådestand hos Gud, han behøver ikke, og BØR heller ikke, være opptatt med helliggjørelsen. Han bør først og fremst sørge for å bli frigjort fra synden. Da først kan han vente denne frukten, å bli helliggjort. Mange strever å bli fri fra synden gjennom å forbedre livet sitt på forskjellige måter, ved å be mer, lese i Bibelen mer, ved å slutte med en del ytre synder, ja med andre ord; gjennom helliggjørelse. Dette er å vandre i mørket. Paulus sier jo at det først når man ER frigjort fra synden, at man har helliggjørelse som frukt. Man må være ”død fra loven ved Kristi legeme” og dermed ikke under loven for at man ”kan bære frukt for Gud” (Rom 7,4). Uten at man er blitt en gren på vintreet, kan grenen heller ikke bære frukt av seg selv (Joh 15,4). Likeledes kan vi ikke bære frukt uten at vi ved troen er i Kristus.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk originaltittel) av Rosenius, 7. februar.

søndag 11. september 2011

Frihet

“Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.” (Rom 6,22)

Bibelen taler som to slags frihet fra synden ved troen på Jesus Kristus.

  • Den første slags frihet er den frihet som Kristus har frigjort oss til (Gal 5,1). Det består i at hver den som tror på Jesus blir frikjent for alt det Jesus, som vår mellommann, har tatt på seg ved sin død og oppstandelse på korset. Ved denne tro som klynger seg til det Jesus har gjort, er vi fri fra alle våre synders skyld, fri for alt ansvar overfor loven og fra lovens forbannelse. Vi er også fri fra Guds vrede og den evige død. Alt dette tok Jesus på seg og gjorde mer enn godt for da han ropte ut “Det er fullbrakt!” på korset. Derfor sier Jesus om seg selv “Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri” (Joh 8,36). Den som tror dette, er virkelig frigjort fra synden!

I Rom 6,15 spør Paulus; “Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!” Dette uttrykket å “ikke være under loven” er det samme som å være “frigjort fra synden”.

  • Den andre friheten fra synden som Bibelen taler om er friheten fra syndens herredømme. Vi er ikke syndens treller lenger. Vi kan nå, fordi vi i troen på Kristus ER frigjort fra synden, døde og korsfeste syndens uttrykk i vårt liv. Denne type frihet, er en frukt av den første friheten som vi omtalte ovenfor. Den virkes i oss ved Den Hellige Ånd. “Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus” (Rom 6,11). Synden skal ikke RÅDE og HERSKE over oss, for vi er ikke under loven, men under nåden. Blir vi overmannet av synden i oss, skal vi feste øynene våre på Jesu blod som renser for all synd og reise oss igjen fra fallet. Dette må vi gjøre hele livet, daglig. Dette er en kamp vi kjemper i Jesu kraft og ved Guds ord og bønnen til hjelp.

Kilder: Bibelen og Den lille husandaktsboken (eller Korta dagbetraktelser på svensk orginaltittel) av Rosenius, 6. februar.

fredag 9. september 2011

Samuel 7 år!

IMG_3069

I morgen blir Samuel 7 år, men vi har hatt bursdagsselskap idag! I formiddag kom Samuel hjem fra overnattingstur med skolen, og her en en av fiskene som de fikk da de satte ut garn i “Har Us Nuur”. Skolen startet på torsdag.

IMG_3071

Noe annet de hadde med hjem fra tur var hver sin firfirsle. Samuel har gitt sin firfirsle navnet “Super-rasken”, og den har fått en fin plastikk-eske å overnatte i her på stua.

IMG_3079

Hele gjengen samlet til pizza og brus først og så kake senere. Vi ble 9 voksne og 10 barn samlet. Da pizzaen kom på bordet kikket Samuel på meg og spurte “Hvor ble det av fisken?” Han hadde nemlig sett fram til å ha fiskemiddag!

lørdag 3. september 2011

Onkel Bjarte!

009

Stor begivenhet i kveld – alle mann på tunet troppet opp ved NLM-kontoret i skumringen da bilene fra flyplassen kom. Der var Bjarte, bror til Bjørn Olav, og familien Jonasmo og Sondre Hugdal!

Hjertelig velkommen alle sammen!

fredag 2. september 2011

Bair hurgii!

013

Gratulerer til Mungunuu som hadde bursdag i går! Kom på sånn i 11 tida at vi kunne jo feire litt med å spise lunch hos oss. Så jeg kjøpte konfekt og det passet bra for gjengen å komme kl 12. Trivelig det, behøver ikke være så avansert, bare en får treftes!

Vær med å be for disse 4!

torsdag 1. september 2011

Oppslukt av løven

“Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!” (1 Pet 5,8-9)

Det er mange farer som kristne på jorden. Det er et under når noen blir født på ny og blir et Guds barn, men det er ikke et mindre under å bli bevart som Guds barn på vår vandring på denne jorden.

  • Et kristent menneske sovnet, åndelig sett, ved at det begynte å leve slik som verden lever. Det kom sjeldnere og sjeldnere sammen med Guds folk. Travelhet, forretninger, bekymringer, lyst på å gjøre slik alle andre gjør og være med på det alle andre er med på er hyppige årsaker til at kristne sovner og snart ikke lenger er Guds barn.
  • En annen kristen faller i synd uten å reise seg igjen, uten å vende seg bort fra synden og uten vende seg til Jesus for å be om tilgivelse.
  • En annen kristen blir grepet av falske lærdommer som noen kaller kristen lære, men som fører bort fra Jesus.
  • En annen kristen er blitt sikker og egenrettferdig i sitt hjerte. Han eller hun mener om seg at vedkommende er en vellykket kristen, men i sitt hjerte trenger han ikke Jesus lenger. Han har så gode åndelige egenskaper og er blitt brukt av Gud til så mye, at dette er blitt viktigere for ham eller henne enn Jesus.

Slik kan vi fortsette. Satan, verdens ånd og det gamle menneske i oss, hater at vi er Guds barn. Som kristne er vi i krig mot disse fiendene. Hver dag! Historien er full av tragiske historier om mennesker som en gang var et sant Guds barn og tenkte ikke annet enn at det ville de fortsette å være. Men på et punkt greide Satan å overliste disse stakkars menneskene. Må det ikke skje med deg eller meg…