mandag 15. august 2011

Et herlig budskap

I Gal. 3,13 står det at Jesus ”ble en forbannelse FOR oss. For det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.”

Så hvordan ble Jesus en forbannelse for oss. Et tegn på forbannelse og ulydighet i Bibelen er slangen. Et annet tegn på forbannelse er et menneske som blir hengt opp på et tre (5 Mos. 21,22-23). Den strengeste straffen var dette. Dette menneske hadde etter Moseloven synd på seg som fortjener døden. Jesus ble hengt på et tre i kors. Jesus var selv syndfri, men han hadde synd lagt på seg som fortjente døden, ja den strengeste døden under Guds forbannelse. Jesus hadde av Gud fått lagt på seg alle menneskers synd og ulydighet. 2 Kor. 5, 21a sier; ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss”. Jesus ble gjort til bare synd, en eneste stor masse av synd. Ja bokstavelig en forbannelse. Billedlig ble han som en slange, forbannelsens tegn. Jesus sier gjennom ordene til David i Salme 22,7a; ”Men jeg er en orm og ikke et menneske”. Ja, som en slange ble Jesus spottet og foraktet på korset.

Men denne ”slangen” ble opphøyet leser vi i Joh 3,14; “Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet”. Rent faktamessig ble Jesus heist opp på korset og på den måten opphøyd fra jorden, hengende der mellom himmel og jord. Der hang Jesus som forbannelsens tegn. Moses opphøyde også et slikt forbannelsens tegn opp på en påle i ørkenen. I 4 Mos 21,4-9 leser vi om dette. Folket hadde vært utålmodige og ulydige mot Guds ord og Guds folk var inderlig lei av mannaen. Manna er et tegn på Guds ord. Denne sataniske ulydigheten krevde hard straff. Gud sendte giftige og brennende slanger inn blant folket. Mye av folket døde. Men for at ikke hele folket skulle dø bad Moses for folket. Gud instruerte ham da til å lage en slange av kobber og henge opp på en stang. Gud gav dette løftet; ”hver den som er blitt bitt og ser på den, skal leve”. Dette skjedde. Den som så på slangen opphøyd på et tre, ble reddet, ble i live.

Denne historien kobler Jesus til sentrum i Bibelen og tegnet som må høres og ses til tro for at et menneske skal bli fri fra slangegiften; synden og ulydigheten, og bli gjenfødt til et nytt og evig liv, under Jesu rettferdighet og lydighet. Jesu opphøyelse på korset på Golgata under Guds forbannelse, ble en opphøyelse til velsignelse og liv for den som tror. Guds fiender og åndelig døde mennesker (dette er alle mennesker fra unnfangelsen i vår naturlige tilstand) blir ved tillit til disse Guds løfter i ordet om korset, opphøyd fra denne ulykkelige tilstand til å bli Guds barn og arvinger, satt med Jesus i Himmelen i evighet. ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”.

1 kommentar:

Ingeborg sa...

Minner mig om en av våra allra käraste psalmer av Lina sandell:

"Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon Herre mig giv. Mig att förlossa, offrar Han sig, då Han på korset dör ock för mig.

O vilken kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som Han. Frälst genom Honom lycklig och fri, vill jag Hans egen evigt nu bli.

Tag mig då Herre upp till ditt barn, lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek offrande mig."