onsdag 11. mai 2011

Hvelvingen

I Poul Hoffmanns “Kobberslangen” som er den siste boka i hans trilogi om Moses vil jeg sitere et avsnitt på side 332-333. Det er Moses som har skrevet et brev til Josva som han får etter Moses sin død. Det har et budskap til oss også;

“Denne hvelvingen er hatets rustning mot kjærlighetens Gud. Den ble bygd den dag da mennesket vendte ryggen til sin skaper og fulgte hatets fyrste. Det er en festningsmur som slangen har bygd til vern om sitt rike, hvor mennesket bor. Den er et skall omkring hjertet og tanken og verden. Ta deg i vare så du ikke tror du kan bryte deg vei gjennom hvelvingen. For din kraft er lammet. Du hater Gud – likesom oss andre. Vi kaller oss hans folk, men står ham hele tiden imot. Vi vil være hans brud, og dog forråder vi ustanselig hans kjærlighet og boler oss med demonene.Du hater hans lov og du hater meg fordi jeg har vært hans profet. Alt som er av ham ønsker du vekk, du ønsker det var dødt og borte for alltid. For du er i mørkets fyrstes vold, og du makter ikke gjøre deg fri i egen kraft. Ta deg i vare for den svakheten som nekter dette! Det er slik med hvert eneste menneske – også med deg.”

og videre like etter;

“Josva, ben Nun, Israels høvding! Det er ingen annen hjelp enn Gud! Hans kjærlighet er sterkere enn slangens hat. Gud alene formår å bryte gjennom gravhelvingen som gjemmer oss. Utenfra kan det komme. Vi når aldri opp til ham, men han kan nå ned til oss, han rekker sin hånd hit ned, og da kan vi gripe den – hvis vi vil! Priset være ham!”

Jeg syntes dette var dype ord om synden som bor i deg og meg. Det er ikke mange av oss som ser at i oss selv bor det intet godt. Vi hater Gud og søker ikke Gud…

Men Gud søker oss. Jesus er den gode Hyrde. Han gav sitt liv for sine hjelpeløse sauer. Han gir nå sitt liv til oss. Har du tatt din tilflukt til dette budskapet? Har du grepet Guds hånd som rekkes ned til deg? Grip den!

Hør! Så skal deres sjel leve. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes 55 3,6,7)

image

Ingen kommentarer: