mandag 28. mars 2011

Spennende forhold

Er du kristen etter Bibelens mening, er du født på ny. Et menneske må bli født på ny for å bli et Guds barn og ha evig liv. Gjenfødelsen skjer altså ved at en tillit til at Jesus og hans frelsesverk gjelder for meg, blir født i et menneskehjerte. Denne tilliten kaller Bibelen å tro. Å tro på Jesus. Denne troen kjennetegner det gjenfødte menneske. Og denne troen er ikke død. Det er en levende tro. Det er liv. Liv gjør seg gjeldende i det ytre, akkurat som vinden gjør seg synlig og hørbart gjeldende i naturens omgivelser. Troens liv har visse kjennetegn. Denne troens kjennetegn er at man får et nytt forhold til noe. Dette kan man kan prøve seg selv på, om man virkelig har troen. Paulus formaner Korinterne og oss i 2 Kor 13,5; ”Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.” Dette gjør Paulus fordi han var så glad i korinterne, han ville at ingen skulle lure seg selv, at de trodde at de trodde på Jesus, men i realiteten ikke gjorde det.

Det første og siste er et nytt forhold til Jesus Kristus, vår Frelser og venn. Han er Alfa og Omega. Dette forhold er ikke en ny kunnskap i hodet. At han er verdens Frelser, og derfor min. Nei, forholdet til Jesus er et hjerteforhold, et inderlig og intimt kjennskap, som bruden har med sin brudgom. Høysangen er en hel bok som beskriver dette inderlige forholdet mellom den troende og Jesus. Den begynner slik; ” Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn! For din kjærlighet er bedre enn vin. Liflig er duften av dine salver, ditt navn er en utgytt salve. Derfor elsker jomfruene deg. Ta meg med deg! La oss skynde oss! Kongen har ført meg inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg, vi vil prise din kjærlighet mer enn vin” (Høy 1,2-4). Ja, så inderlig er den gjenfødtes forhold til Jesus at det beskrives slik i Joh. 6, 53b-54a; ”Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv”. Den som spiser Jesus, skal leve ved Jesus. Dette er ikke først og fremst et bilde på nattverden, men hvordan forholdet mellom den gjenfødte og Jesus er og må være. Jesus og det han har gjort for oss ved Hans død og oppstandelse for oss, det må være den maten den gjenfødte lever av. Jesus er livets brød (Joh. 6,48) og det levende brødet fra Himmelen (Joh. 6, 51). Den som lever av Jesus og det han har gjort for oss, på samme måte som vi lever av mat og drikke, det menneske er gjenfødt og har den levende tro.

Det andre og like viktige som den gjenfødte får et nytt forhold til er Guds ord, Bibelen. Dette er like viktig som det første, for det er ikke mulig å skille mellom Guds ord og Jesus, Guds sønn. Har mennesket en levende tro på Jesus, han har også samme forhold til Guds ord. Det er maten. Mannaen som Guds folk, Israel, fikk i ørkenen av Gud, er et bilde på Guds ord. ”Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. (5 Mos. 8,3). Dette gjentar Jesus når Djevelen prøver å friste han i ørkenen. Det var pga av at Guds folk ble ”inderlig lei av denne usle maten”, at Gud sendte giftslangene inn blant Guds folk. Det var utroskap av høyeste orden. Det var ikke forenlig med åndelig liv. Det er heller ikke forenlig med åndelig liv hvis man ikke hører og gjør etter det Bibelen sier. Det er åndelig utroskap. Leser vi de første versene av Johannes evangeliet får vi vite at Jesus har navnet Ordet. Videre bekjenner Peter at det bare er Jesus som ”har det evige livs ord” (Joh. 6,68). Jesus er Guds ord legemliggjort. Menneskets forhold til Guds ord, er dets forhold til Jesus og omvendt. Joh. 5,25 kaller Guds ord for Guds sønns røst. De som hører, skal leve. Guds ord kan vekke liv av døde. Det er ved dette Ordet og ved denne røsten av vi får liv, og opprettholder og nærer livet. Johannes 10 lærer oss at den troende hører Jesu røst, som altså er Guds ord, og dermed har samfunn med Jesus (kjenner ham og kjennes av ham) og følger Ham. Videre er Bibelen selv klar på at det er hele Bibelen som er Guds ord. Dette vil jeg vi skal ta oss tid til å dvele ved. Først 2 Tim. 33,15b-16a; ”De hellige skrifter (GT), som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud”. At også det nye testamentet er Guds ord sier også Peter i 2 Pet. 3,1-2; ”Mine kjære! Dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn ved min påminnelse, så dere minnes de ord som de hellige profeter (GT) før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren”. Jesus sier også direkte at hvis vi ikke tror GT, representert ved Moses, så vil vi heller ikke tro NT og det Jesus sier der gjennom evangelistene og apostlene. Hovedpersonen i både GT og NT er Jesus (Se Joh. 5,46-47). Det er et gjenopprettet forhold til Guds ord som Slangen gjennom Eva og Adam ødela, som er hovedkjennetegnet på et gjenfødt menneske. Noen konkrete del-kjennetegn til dette er at den som er født på ny;

  • Blir i Guds ord (Joh. 8, 31). Å bli i Jesus er å bli i Guds ord.
  • Lar Guds ord få rom i seg (Joh. 8,37)
  • Hører Guds ord og tar vare på det i sitt hjerte (Joh. 8,47 og 51)
  • Holder Guds ord og Guds bud (Joh. 14, 15+21+23, 1 Joh. 2,3-5 + 5,3) ”Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham” (1 Joh. 2,5). Guds ord er Guds vilje. Å holde Guds ord og bud er å gjøre Hans vilje. ”Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid” (1 Joh. 2,17)

lørdag 19. mars 2011

Festivitas på skolen

IMG_1501

I går ettermiddag var det dekket langbord på Den Norske Skolen vår, og vi koste oss med muffins, boller, kake og brus. Anledningen var at vår familie reiser snart til Norge pga fødsel, og da var det fint å ha en slags skoleavslutning mens Samuel er her! Vi reiser snart alle til Ulaanbaatar på misjonærkonferanse, og etter den reiser vi direkte til Norge. På grunn av litt komplikasjoner i svangerskapet ble reisen til Norge framskyndet en måned.

IMG_1486

Her er skole-gjengen dette året samlet! Rektor og lærer Anna, ettåring Ingeborg (som ble toåring), Samuel og Benjamin. Samuel har trivdes godt dette første året på skolen, og lært masse - Takk til Anna og Ingeborg! Samuel skal få være gjest på en barneskole i Stjørdal etter påske, og det skal bli spennende.

IMG_1508_2

“Nå kommer jeg og tar deg” sa trollet…Samuel leste eventyret om de tre bukkene bruse med stor innlevelse. Blant tilhørerne var det to stolte foreldre som hørte på 1.klassingen sin! En tryllekunst viste han også fram. Benjamin leste om “Gutten som kappåt med trollet” og slo til med en skikkelig bra svenskevits. I vårt norsk/svenske fellesskap blir det ekstra morsomt!

IMG_1514

Ukens sang på skolen denne uken har vært “Deg være ære”, og Samuel har blitt skikkelig glad i den. Han har ønsket den som godnatt-sang også. Så den sang vi i går akkompagnert av en flott innspilling med både trompet og diverse instrumenter. Vi skal nok spørre morfar Øystein om å ta en trompet-solo når vi kommer til Stjørdal om noen uker.

IMG_1521

Solveig er godt fornøyd med resultatet av skattejakten. De lette etter sjokolade-mynter og samlet dem først i en skål og fordelte så fangsten etterpå.

tirsdag 8. mars 2011

Fjellheim-besøk

005

På lørdag var vi ut ved elva sammen med elevene fra Fjellheim Bibelskole i Tromsø og ungdommer fra kirka. Fotball og lek for de som hadde behov for å springe litt…

009

- og campingstol og kakao for de som hadde behov for det!

IMG_1448

Søndagskveld hadde vi bønne- og vitnemøte i stua vår, og kveldsmat etterpå.

IMG_1454

Med gjestene fra Fjellheim ble vi sjeldent mange på den engelske bibelgruppa vår i går, og vi nyttet også anledningen til å feire bursdagen til ei som går i bibelgruppa. Selv om det er svenske flagg, så var det altså ikke Ingeborg sin bursdag! Man tager hva man haver…

IMG_1459

Det ble både praktisert mye engelsk og noen lærte seg nye mongolske ord – en fin kveld.

lørdag 5. mars 2011

Et dikt

Lignelsen om sædemanden
sætter skel blandt alle folk.
Nogle hører med forstanden,
men har ikke Åndens tolk.


De har ikke kærligheden
til Guds sande Ord til os,
derfor er de under vreden,
når de byder Herren trods.


De skal se og intet fatte,
høre uden at forstå,
kan ej samle Åndens skatte
og fortabt tilbage stå.


De kan gå blandt menigheden
og vil gerne hjælpe til.
Men de undergraver freden
med det falske mummespil.


De har mange store tanker
om at samle flere med.
Men de mangler troens anker:
leder det forkerte sted.


Derfor bliver mange vildført
med forkerte midlers magt,
og de ændrer ganske uhørt,
hvad Vor Herre selv har sagt.


Markus 4,10-12. Sønd. seksagesima. (A)
© Verner Kristensen. 27- februar 2011.

Posted by Nyt i Natten. http://nyt-i-natten-kommentar.blogspot.com/

tirsdag 1. mars 2011

Elevens valg

003

De siste ukene har de begynt med noe nytt i siste time på fredagene på skolen – elevens valg. Da får de to elevene på omgang bestemme hva timen skal inneholde. Sist uke da det var Samuel sin tur å bestemme, ville han at de skulle lage en ridderhjelm. Og en stolt gutt kom hjem med ridderhjelmen sin på fredag!

021

Solveig i gang med å tørke støv idag! Både sofa og forskjellig annet fikk en omgang med den rosa kluten, helt etter eget initiativ! Selv var hun godt fornøyd med resultatet.

 Bilde1716

Ute idag var det bare 8 minus midt på dagen, og sola varmer godt i solveggen. Blomsterbedene fungerer bra som en slags sandkasse, og solsikkefrø fra siste sommers blomsterprakt er gøy å gi til fuglene.