mandag 22. november 2010

Info

Jeg vil bare oppfordre dere som ikke allerede har gjort det til å gå inn på NLM.no sine Mongolia sider. Siden Mongolia er månedens misjonsland er det lagt ut flere artikler fra Mongolia her.

Se: http://www.nlm.no/no/Utland/Mongolia/Articles/

Ellers har jeg linket opp til noen av artiklene under en ny overskrift på siden av denne bloggen; “Info om Mongolia og arbeidet der”.

Bruk dette også som ressurser i misjonsarbeidet hjemme.

Ingen kommentarer: