lørdag 20. mars 2010

Er det noen som sier nei til Guds kall?

Det er fortsatt stort behov for lærere til de norske skolene i NLMs misjonsland, bl.a. her i Mongolia. To flotte gutter, 1. og 3. klasse mangler lærer til høsten. Det kjennes så rart og unødvendig. De fleste med fast lærerjobb i Norge får 2 års permisjon. Det vil også være mulig for de fleste å leie ut huset sitt for 2 år. En spennende og berikende jobbhverdag der man kan konsentrere seg om kun to elever (som det ser ut nå). Vi tror jo at det er riktig at de skal ha lærer, tror ikke dere? I så fall må det være noen i Norge som enten ikke har hørt om kallet og behovet ute, eller så er det noen som sier nei til kallet? Det er alvorlig, for man lukker seg ute fra en velsignelse Gud vil gi til den som sier ja. Kan dere fortsatt være med å be for lærer til høsten? Kan dere være med å spre kallet?

093

Her skal det sitte en lærer som har lesestund for to elever…

Ingen kommentarer: