onsdag 29. desember 2010

Gift i 7 år!

IMG_1223

I dag har vi feiret vår 7-års bryllupsdag! Med besøk på elefantshow, (klappet en tigerunge!), god middag og en kveldstur på nattmarked for bare oss to. En koselig Thai-dame som jobber her på leilighetskomplekset satt barnevakt i 2 timer så vi fikk oss en tur ut etter at barna hadde lagt seg. Bjørn Olav kjøpte nydelige orkidèer til meg – for den nette sum av 2 kroner!

torsdag 23. desember 2010

God jul!

 

IMG_1143

Så er det lillejulaften, og vi befinner oss faktisk i Thailand! Vi tilbringer nå oppspart ferie i Cha-Am, og det trenger vi mere nå enn på sommeren. Sommeren i Mongolia er jo bare fantastisk. Før vi reiste feiret vi norsk julaften heime i Khovd, så her er noen glimt fra vår lille-julaften og julaften!

023

Julekrybba er populær, figurene blir stadig beundret og flyttet på der inne.

028

Søsknene hadde et godt “teamwork” på pynting av juletreet. Solveig rakte julepynt til Samuel og storebror hengte opp. Så tok mor i huset litt utjevning av pynten til slutt…Stor stemning i stua hele dagen. Artig med de små som gleder seg over all ting og har store forventninger.

068

Samuel var godt fornøyd med å finne mandelen i julegrøten – og det uten juks! Etterhvert var vi klare for juleevangeliet og jule-middag.

084

Alle mann var så med å hente poser med julegaver og legge under treet, og Samuel leste ivrig på lappene. Her var det mye spennende!

126

Årets julebilde! Det er en liten i familien du ikke ser på bildet, for vi venter baby i midten av juni! Jeg er nå 14 uker på vei, og i god form. Så vi planlegger å dra til Norge først i mai, i god tid før fødselen.

070

Takk for at du besøker bloggen vår, og takk til deg som er med og ber til Gud for oss! Denne lille julepynten på kjøkkenbordet har minnet meg om å ikke glemme Jesus-barnet midt i selveste jula. “Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder”, fikk Josef høre fra engelen. I takknemlighet for at Jesus har frelst oss har vi flyttet til Mongolia, og ønsker å dele det gode budskap om Jesu frelse videre.

Vi vil ønske dere en riktig god feiring av Jesus sin fødselsdag!

tirsdag 21. desember 2010

Juleferie-lektyre

Her kommer et lengre innlegg som du kan kose deg med i jula:

Romantisk ”kristendom”

Dette begrepet henspeiler på fenomenet eller religionen som kommer ut av blanding av Romantikkens idealer i skinn av kristendom. Dette er derfor ikke sann kristendom, men en version av nyhedenskapet (neopaganism).

Romantikken i europeisk kultur (mest tydelig i Tyskland, England og Frankrike) er altså en tankestrømning fra slutten av 1700-tallet til midten av 1800-tallet. Den tok egentlig aldri slutt, men har hele tiden vært til stede i kulturen, i svakere eller sterkere grad.

På den tiden fikk gamle hedenske idealer, bilder, myter og historie en oppblomstring. Fantasi, lengsel og såkalt indre virkelighet er viktige begreper. To viktige forfattere som man ikke kommer utenom er Johann Göthe i Tyskland og Samuel Coleridge i England. En viktig filosof i samme periode er George Hegel.

På første del av 1900-tallet begynte en påvirkning av kristenheten i retning av å blande slike idealer inn i klassisk kristendom. Viktige navn her er frem for alt C. S. Lewis, men også personene i miljøet rundt han (de såkalte Inklings), med navn som J.R.R. Tolkien, Owen Barfield og Charles Williams. Før disse var skotten George MacDonald en viktig impuls i denne retningen. Disse er nok de viktigste navnene som er årsak til utviklingen av såkalt romantisk kristendom, eller mer riktig, romantisk religiøsitet. Nyere forfattere i dag som bærer denne religiøsiteten videre inn i kristenheten er Brian MacLaren (fronfigur for den nye såkalte Emergent Church), Ted Dekker (med boka Saint), Robin Parrish (med bøkene Relentless og Fearless), Donald Miller (med bl.a. boka Blue like Jazz) og William Paul Young (med boka The Shack). Disse, eller noen av disse, har hatt så stor innflytelse på mange kristne at mange ikke har motforestilllinger mot tydelige hedenske og okkulte bøker som Harry Potter bøkene.

La oss nå se litt på C.S. Lewis, som veldig mange ikke har noen motforestillinger mot, også blandt de som kaller seg konservative kristne og vanligvis står for klassisk kristendom.

Han er nok den som på grunn av sin snedige blanding av sant og usant har gjort størst skade, ikke minst gjennom sine Narnia bøker.

La det være helt klart. Dette er bøker som bevisst blander hedensk mytologi med kristendom. Derfor blir de dessto farligere. Lewis sine uttalelser om sitt forhold til hedensk mytologi og kristendom i Roger L. Greens biografi om Lewis (Roger Lancelyn Green, C.S. Lewis: A Biography (Orlando, FL: Harcourt Inc., 1974), page 274, 30) kan du vurdere selv (uthevninger er laget i etterkant);

 • "I had some ado to prevent Joy and myself from relapsing into Paganism in Attica! At Daphni it was hard not to pray to Appolo the Healer. But somehow one didn’t feel it would have been very wrongwould have only been addressing Christ sub specie Apollinius. We witnessed a beautiful Christian village ceremony in Rhodes and hardly felt a discrepancy."
 • "No one ever attempted to show in what sense Christianity fulfilled paganism or paganism prefigured Christianity."

Tydeligere utsagn er vanskelig å få…

La oss så finne eksempler på denne sammenblandingen i Narniabøkene;

 • For det første; hele historiens miljø med dets mange figurer er fra et hedensk-mytologisk verdensbilde langt fra Bibelens verdensbilde
 • Aslans død som for mange er et bilde på Jesu død, er langt fra Bibelens beskrivelse av Jesu stedfortredende død på korset.
  • For det første blir han drept bundet fast til et steinbord, noe som ikke ligner på korsfestelse, men heller på hedensk vintersolvervs offringsritiual (noen mener at Lewis tenkte på Stonehenge når han beskriver Aslans død på stein bordet) eller blodoffer til Hindu, Maya, Inka eller Babylonske guder.
  • Aslans død i Løven, Heksen og Klesskapet beskrives som betaling som løsepenge til den onde, for at den onde skal sette mennesket fri (ikke uvanlig forestilling av Jesu død under Middelalderen). På den andre side lærer Bibelen oss at Jesu død var planlagt av Gud før verdens skapelse, villet av Gud, en stedfortredende død på et kors som løsepenge for syndere betalt for å dekke Guds retterdighetskrav (ikke betaling til Satan), en død under Guds vrede (ikke primært under Satans vrede) forlatt av Gud. I det hele tatt er Fader –Sønn forholdet som Bibelen beskriver ikke-stedsnærværende i denne boken. Hvordan Aslan blir levende (eller var han virkelig død?) er også veldig utydelig beskrevet.
 • Videre får vi en interssant opplysning fra en samtaler mellom Herr Bever og Peter i Løven, Heksa og Klesskapet (C.S. Lewis, The Complete Chronicles of Narnia (Harper/Collin Publishers), page 77):

[Peter] "Isn't the witch herself human?"

[Mr. Beaver] "She'd like just to believe it, and it's on that she bases her claim to be Queen. But she's no Daughter of Eve. She comes of your father Adam's... first wife, her they called Lilith. And she was one of the Jinn."

Hvem er denne såkalte første kone som kalles Lilith? Vel, det er en ytterst okkult figur som man ikke bør dvele for lenge med. Men ifølge okkult jødisk og gnostisk mystikk var Lilith den første kona til Adam, utvist fra Eden fordi hun ikke ville underkaste seg under Adam. Hun regnes for en av de mektige og demoniske figurene som opponerte mot Gud, som Satan selv. Etterpå ble altså, etter denne okkulte myten, Adam gitt en ny kone, Eva.

 • Det er magi som gjelder i Narnias verden, enten ”god” magi fra Aslan eller ”ond” magi fra hekse eller hennes liker. Bibelen forkaster all magi som ondt, forbudt for kristne å innvolvere seg i. I Bibelen er det er Gud som gjør under, Gud som er allmektig, Gud som alene er Gud og Herre, Skaper og Opprettholder. Bare Gud skal vi frykte og elske. Magi hører derimot den onde til.
 • I boka Prins Caspian får vi en møte flere figurer fra romersk mytologi, bl.a. Baccus (gud for vin, galskap og seksualitet) som har et godt forhold til Aslan og hjelper han. Videre fåt vi en positiv skildring av en hedensk Baccus fest (C. S. Lewis, Prince Caspian, The Complete Chronicles of Narnia (HarperCollins Publishers Ltd., 1998) pages 277-278).

Konklusivt skjønner vi at C.S.Lewis var god til å få hedensk mytologi til å se ut som kristne realiteter. Faren er stor for at vi lar oss blende og påvirke, hvilket vi i dag kan se har skjedd med mange kristne som bekjenner et annet evangelium enn Bibelens evangelium og som bekjenner at Lewis har betydd mye for deres tro. C.S Lewis sine bøker er ett sammensumiurium av sant og usant. Summen er derfor usann, og man bør ikke lese eller anbefale denne forfatteren som en god kristen forfatter.

Kilder og inspirasjon er hentet fra nettsidene www.Crossroad.to www.gloriousriches.blogspot.com (speseilt artiklene Awaking Narnia with Bacchanalian Feasts, http://www.crossroad.to/articles2/08/caspian-4.htm, Blending Truth and Myth, http://www.crossroad.to/articles2/05/narnia.htm), Christian Romanticism, the Inklings, and the Elevation of Mythology, http://www.crossroad.to/articles2/006/nathan/romanticism.htm og Wonderments-Strange Situasjons in the Modern Church, http://gloriousriches.blogspot.com/2010/01/wonderments-strange-situations-in.html)

fredag 17. desember 2010

Postmodernismen og Romantikken

Har slike høytflygende begreper innvirkning på min og din tanke (og dermed handling) i dag?

Ja.

Dermed kan det være lurt å ha begrepene klart for oss;

1. Romantikken: (klippet fra wikipedia, norsk artikkel)
Romantikken er betegnelsen på en tankestrømning som dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte lenger innenfor enkelte kunstformer enn andre.

Romantikken er ufattelig mangslungen. Filosofisk sett bygger den på arven fra Platon, nyplatonismen og kristen mystikk, foruten på de nyere politiske idealene. De viktigste nøkkelordene er lengsel og erindring, sannhet, frihet og kjærlighet. Dessuten legges det stor vekt på følelsene, men ikke ensidig. Det romantiske perspektivet på tilværelsen var at den egentlige virkeligheten ikke er noe håndgripelig som kan måles i objektiv forstand. Det skilles gjerne mellom en ytre og en indre virkelighet, og romantikken streber etter den indre virkeligheten, gjerne i platonsk forstand.

2. Postmodernismen (igjen klippet fra norsk artikkel fra wikipedia):
Postmodernisme er en betegnelse på ulike retninger innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og kunst, fra annen halvdel av 1900-tallet til første del av 2000-tallet.

Selve begrepet «postmodernisme» er omstridt, i likhet med de ulike tankeretningene og metodologiene som kan inkluderes i begrepet. Enkelte later til å betrakte «postmodernismen» som enda en blant mylderet av «ismer» innenfor modernismen; andre mener det dreier seg om en helt ny retning i idéhistorien.

Postmodernismen kan sies å hvile på to grunnforestillinger: For det første at menneskelig forståelse bare er mulig gjennom språket; for det andre at enhver forståelse vil være avhengig av sosial, historisk og kulturell kontekst. Postmodernister vil derfor ofte ta utgangspunkt i tekstlige fremstillinger, snarere enn i tradisjonell empiri (det er imidlertid viktig å innse at en postmodernistisk definisjon av «tekst» vil være mye videre enn den tradisjonelle). Postmodernismen avviser all essensialisme og all totalisering. I praksis innebærer postmodernismen ofte overskridelse av 1900-tallets etablerte faggrenser.

Begrepet postmodernisme («etter modernismen») brukes ofte om en ideologi som er kritisk til modernitetens ideologier, for eksempel troen på fremskrittet, på at ett livssyn er riktigere enn andre livssyn, og på kjernefamilien, demokratiet og andre institusjoner som er blitt selvfølgelige under moderniteten. Postmoderne mennesker synes - enkelt sagt - at miljøvern er viktigere enn industrialisering, og de jakter heller ikke på sin egen identitet. I stedet spiller de ulike roller i ulike situasjoner, og er fornøyd med det. De melder seg ikke inn i livssynssamfunn, men plukker religiøse og ideologiske tanker fra mange kilder, uten å bry seg om hvorvidt de passer logisk sammen.

Ser dere at disse to begrepene ligner på hverandre?
Noen vil derfor hevde at postmodernismen er et moderne utrykk for romantikken. Begge er tankestrømninger som legger vekt på mystikk og psykologi med klar mistro til empiri og objektivitet. Menneskets tanker og følelser er viktige, spesielt mellommenneskelig kommunikasjon og kontekst.

Som kristne skal vi ha kunnskap om den verden vi lever i og menneskers tanker i vår tid. Men vi må ikke tro vi gjør Gud og mennesker en tjeneste ved å forme vårt vitnesbyrd og egne tanker etter den rådende tankestrømning. Den er nemlig det motsatte av sann kristendom, mot Jesu Kristi lære og dermed etter bibelens begreper antikristelig.

La oss ha noen ting klart for øye, ellers går vi vill og vil føre mennesker vill:

1. Bibelen alene: Bibelen er Guds ord til alle mennesker til alle tider. Bibelen taler klart og sant. Ditt forhold til Jesus er som ditt forhold til Bibelen. Hvis Jesus er din Frelser og Herre, vil også Bibelen være din autoritet som du vil styre ditt liv etter.

2. Troen alene: Tro er tillit og overbevisning. Tilliten til at Jesu Kristi liv, død og oppstandelse gjelder for meg og alle mennesker som eneste grunn til salighet og evig liv. Nok til å leve og dø på.
daniel1
3. Jesus alene: Jesus Kristus er Guds eneste sønn, Sønnen i Treenigheten, sann Gud og sant menneske. Det finnes ingen annen Frelser enn Jesus Kristus. Jesus er eneste vei til Gud og Himmelen. Tror du på Bibelens Jesus og det Han har gjort for deg, er Himmelen åpen. Alle andre tanker og religioner fører til Fortapelsen, borte fra Gud og alt godt for alltid.

Hvis vi hjelper hverandre med å se klart på dette vil konsekvensene blant annet være at vi
 • leser regelmessig i Bibelen, gjerne hører og leser Guds ord forkynt, prioriterer bønnen og bønnelivet, har et behov for å være sammen med andre kristne brødre og søstre og tar del i nattverden så ofte som mulig
 • ser på din tjeneste, arbeid, stilling, yrke og/eller stand i samfunnet som din gudstjeneste
 • lever et liv styrt av Bibelens klare normer
 • prioriterer misjon, dvs at andre mennesker skal bli frelst ved å ta i mot det glade budskap om Jesus Kristus og følge Ham
 • hjelper din neste som trenger deg
 • vitner selv om Jesus med ord og liv, vel vitende om at det er kun ordet om Jesus som kan frelse, men at livet vårt ikke må slå ihjel vårt vitnesbyrd.
Da vil vissheten om syndenes forlatelse i Jesu blod være det kjæreste vi eier og trangen til å hevde oss selv vil være liten. Gud får all ære.

onsdag 8. desember 2010

Pepperkaker

010

Sist uke hadde vi pepperkakebaking på skolen, med småsøsken invitert til å være med. Vi var glade for at strømmen også var der da, i det siste har det vært hyppige strømbrudd.

017

Det ble mange deilige pepperkaker! Etterpå dekket vi bordet og spiste frukt og fikk smake på baksten.

020

Ei flott julekrybbe har de laget på skolen, med hyrder, vismenn og kameler, engler, dyr og Maria, Josef og Jesusbarnet. Nå etter Anna kom som lærer har jeg jobbet mindre på skolen, bare vært med på torsdager for å overlappe litt. Nå vil jeg prioritere mer språkstudier igjen, og har allerede økt antallet timer jeg har med språklæreren Seruune.

IMG_0924

Samuel kom hjem fra skolen her en dag med en invitasjon han hadde skrevet selv. I morgen skal vi nemlig ha julefest på skolen!

søndag 28. november 2010

Nå tenner vi det første lys

006

Så er adventsstaken på plass på kjøkkenbordet med 4 lilla lys. Om noen stusser på at alle fire lysene har vært tent, så er det fordi vi brukte de samme lysene i fjor! Lilla lys vokser ikke på trær her i Mongolia og er heller ikke i butikkene.

Nå tenner vi det første lys, alene må det stå.                                           Vi venter på det lille barn som i en krybbe lå.        

IMG_0590      

I går var vi ute i det milde, fine været og barna lekte seg med søledammer og snø. Rett før vi skulle gå inn, kom en nabokatt. Så vidt jeg vet har vi to nabokatter, og begge er like tålmodige og glad i barna. Så katten ble løftet og båret og klappet på – fantastisk snill katt. Solveig klappet den med sine bløte polvotter og den “mol” like fornøyd.

Mongolerne selv er forundret over det milde været, for vi hadde 20 minus på natta her en stund, men nå idag var det plussgrader.

021              

Et bilde tatt ved elva før snøen kom. De vakre høstfargene er borte, men se på de fine blåfargene! Hver årstid har sin skjønnhet, og når solen stort sett alltid skinner fra blå himmel her i Mongolia blir inntrykket enda flottere.

IMG_0633   

Hyttebygging i stua. Samuel er arkitekten, og med Solveig på laget må hytta repareres jevnlig.

mandag 22. november 2010

Info

Jeg vil bare oppfordre dere som ikke allerede har gjort det til å gå inn på NLM.no sine Mongolia sider. Siden Mongolia er månedens misjonsland er det lagt ut flere artikler fra Mongolia her.

Se: http://www.nlm.no/no/Utland/Mongolia/Articles/

Ellers har jeg linket opp til noen av artiklene under en ny overskrift på siden av denne bloggen; “Info om Mongolia og arbeidet der”.

Bruk dette også som ressurser i misjonsarbeidet hjemme.

søndag 21. november 2010

Solveig 3 år!

078

Gratulerer med dagen i dag, kjære Solveig vår! Du er blitt ei stor jente, og vi er veldig glad i deg! Ei ordentlig gojente som deler ut masse klem og kos og drar oss i ørene!

079

3-årsdagen feiret vi dobbelt i går hos familien Andersson, for der i huset er Jonatan også 3 år i dag. Der fikk vi deilig pizza og både Ole Brumm- sjokoladekake og bløtkake.

095

ÅÅÅ – blååås!

086

Full fart med stol-leken!

IMG_0467_2

I morges var det pakkeåpning i storsenga, og det var gøy!

048

Solveig lager snøengel i den flotte nysnøen som plutselig kom her natt til lørdag. På dagtid har vi heldigvis passelig med minusgrader så snøen ikke smelter bort med det første.

onsdag 17. november 2010

Anna er her!

Bilde1636

Nå har Anna Tørset kommet flyttende til Khovd, og har allerede hatt 3 arbeidsdager på Den Norske Skolen vår her. Vi er glad for at du har kommet, Anna! På tirsdag hadde vi kosestund med vafler og gjester på skolen.

Bilde1635

Samuel igang med vaffelsteiking. Heldigvis rakk vi å steke vafler før strømmen gikk seg en tur…

003

Gjester denne uken var Margunn og Ingunn, som kom for å bli kjent med Mongolia og arbeidet NLM driver her. Så skal Margunn tilbake til Nordborg vgs og Ingunn tilbake til Val vgs og fortelle det de har opplevd. De har nemlig Mongolia som misjonsprosjekt på disse to skolene, og skal samle inn penger til NLMs arbeid her ute. Takk for besøket og lykke til!

Bilde1624

Tilslutt et lite mobilglimt fra en norsktime der Samuel jobber med oppgaver på Globalskolen. Han er blitt ivrig til å lese, og prøver seg stadig på bokstaver han kommer over i hverdagen. Men det er ikke like enkelt ved frokostbordet når han prøver seg på den mongolske melkekartongen. Det er rare bokstaver det! Så da er det likevel greiere å stave seg gjennom “Kosttilskudd med konsentrert fiskeolje og vitamin D+E” som står på trantablettesken!

søndag 7. november 2010

Minneord

294

Farmor er hjemme. Hos Jesus i Himmelen. Hun har det godt nå. Nesten 90 år ble hun. Endel sykdom siste årene, særlig siste tiden. Så 27.10. får jeg høre; Farmor har flyttet hjem. Første reaksjon var en glad visshet om at hun hadde stridd den gode strid og hadde vunnet. Nå i dag leser jeg mail fra Pappa om tiden like før hun døde og begravelsen. Da kommer også tårer. Pappa skriver at vitnesbyrdene fra de mange som var fremme og tok ordet under minnestunden var preget av takknemlighet. Takknemlighet over alt det hun hadde betydd for så mange. Klipper litt fra Pappas mail; “Mange var framme. Farmor hadde ikke levd forgjeves. Mange hadde hun fått hjulpet med åndelige spørsmål. Gjennom hele sitt kristne liv hadde hun visst å peke på himmelveien. Alle som var framme husket henne med glede. I sannhet var det grunn til å lyse fred over hennes minne.”

Ja, jeg kan slutte meg til de mange som vitnet om henne med glede. Farmor benyttet ofte anledningen til å vitne om sin Gud og Frelser. Jeg husker også mange familiesammenkomster, også hos familie som ikke har tatt imot Jesus ennå. Hun MÅTTE få si et ord om Jesus. Jeg kjenner ennå åndskampen i noen av situasjonene. Det kostet! Farmor kjempet mye. Først og fremst for andre. For sin egen del var det mest fred i syndenes forlatelse i Jesu blod jeg husker fra hennes vitnesbyrd. Striden stod kanskje først og fremst for andre. I bønnestrid. Det kostet også Farmor mange netters søvn og mange dager med ekstra hodepine. Hun fikk endel bønnesvar mens hun levde. Mann og en sønn døde i troen på Jesus. Bønnesvar? Ja, at de fikk troen før de døde. Hva er bedre enn det? Ellers vil jeg vitne selv at hennes vitnesbyrd, oppfordring til å lytte til taler på kassetter sammen med henne, hennes formaninger, hennes bønner og omsorg for sjelen min betydde svært mye for min egen frelse. Under studietiden i Bergen fikk jeg noen turer til Vats, der hun bodde, som jeg aldri vil bytte mot noe.

Så er det noen av hennes bønner som ennå ikke er oppfylt. Jeg ble flere ganger forundret over å høre hvordan hun klynget seg til bønnesvaret, selv om erfaringen ennå vitnet om det motsatte. Hun lærte meg litt om å tro. Tro på den Gud som kan og som vil. Å tro Gud på løftene sine i Bibelen. “Det er svar underveis!”

Bildet over er fra sommeren 2008. Da var siste gangen jeg traff henne. Men det var fine dager vi hadde sammen. Da vi tok farvel gråt hun som hun alltid gjorde når hun tok farvel. Vi visste begge at det var sannsynligvis siste gangen vi så hverandre her på jorden. Det ble det. Men ved Jesu fullbrakte frelsesverk skal jeg få møte henne igjen i vårt egentlige hjemland, Himmelen. Møter vi deg der?

Lyser fred over Agnes Sørhus sitt minne.

Bjørn Olav, barnebarn.

lørdag 6. november 2010

UB-ferie og pakking til leir

023_2

Sist uke hadde vi høstferie og tok en tur til Ulaanbaatar. Vi hadde gode feriedager der på gjestehuset til NLM, og feiret bursdagen min på fredag med å invitere venner på indisk middag. Jeg kan altså ikke lage indisk mat, men her i storbyen er det muligheter for å bestille på døra!

036

Trivelig å få treffe Terese som er den nye ettåringen i Ulaanbaatar. Hun skriver blogg som vi har linket her på siden vår – anbefales å stikke innom der! Filip hadde blitt stor gutt siden sist vi treftes.

047

En dag var vi invitert til å spise på Mongolsk Barbecue sammen med lederen av NLMs helseprosjekt, Amraa. Barna hennes var også med.

043

Solveig nyter desserten: rennende sjokolade fra en sjokoladefontene!

036_2

Vi var også på besøk hos Undraa og familien - vår kjære hushjelp da vi bodde i Ulaanbaatar.

006_2

Samuel pakket i dag Biler-kofferten sin til han skal på barneleir hos Ingeborg fra lørdag til søndag. “Hva mer skal jeg ha med tro?”

007

Solveig fikk også flott invitasjon i posthylla, med klistremerker og svensk frimerke på…hun skal være med på dagtid i dag. Artig påfunn, Ingeborg!

onsdag 3. november 2010

Bibelen er inkluderende og ekskluderende

easter cross

Å være inkluderende er et ja ord i samfunnet vårt i dag.

 • Bibelen er inkluderende. Jesu frelsesverk gjelder alle. Jesus døde for alle. Alle synder ble betalt for ved Jesu dyre blod på korset. Ingen synder ble glemt da de ble lagt på Offerlammet. Jesus ble gjort til bare synd. Ja, så ille beskrives med Bibelens øyne synet av Jesus på korset, at Jesus da sammenlignes med en orm, en slange (Se Sal 22,7; 4.Mos 21; Joh 3,14-15). Derfor skal du ikke være i tvil. Alles synder er betalt for. Ja, Jesu blod er så dyrebart i forhold til all verdens synd at det kan sammenlignes med et stort hav mot en liten dråpe. Så skal ikke du være i tvil; også din synd er betalt for. Du er inkludert i Jesu frelsesverk, ja alle mennesker er inkludert her.
 • Men Bibelens inklusjon stopper ikke her: Du trenger heller ikke gjøre noe for å bli inkludert i Guds rike. Det er nemlig gratis. Inngangsbilletten er allerede betalt dyrt for, så nå kan du kjøpe den uten penger, uten betaling. (Se Jes 55,1-3). Jesus roper i Bibelen til oss; “Vend øret hit og og kom til meg! HØR! Så skal deres sjel leve.”

Å være ekskluderende er et fy ord. Det er derfor ikke gøy å bli kalt ekskluderende.

 • Bibelen er ekskluderende. Det er bare EN frelser, Bibelens Jesus Kristus. Alle andre måter å frelses på, uten gjennom Navnet Jesus, er utelukket. Umulig. “Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, soom vi kan bli frelst ved.” (Apg. 4,12).
 • Men Bibelens eksklusjon stopper ikke her: Går du utenom Bibelens Jesus Kristus for å komme til Gud, enten ved egne gjerninger eller andre religioner/livssyn, så vil du en dag bli utelukket for all evighet borte fra Gud. En evig eksklusjon fra Gud og fra alt godt. Evig utenfor. I pine for alltid.

Det er Bibelens sannhet om den totale inkludering og ekskludering som gjør at vi vil misjon. For det er kun ved å høre ordet om evangeliet i Jesus Kristus at mennesker kan bli inkludert i Guds rike til evig liv og dermed ekskludert fra fortapelsen. “For så har Gud elsker verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”.

mandag 1. november 2010

Litt om å takke

Det er forunderlig hvor omfattende begrepet “å takke” har i Bibelen. Takken til Gud har sin grunn i dette; at vi har fått ALT av Gud i og med Jesus Kristus. Derfor skal vi

 • takke Gud for ALLE mennesker: “Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker” (1. Tim 2,1)
 • takke Gud for ALT: “Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.” (1. Tess 5,18)

Med dette ser jeg litt inn i Guds hjerte. Det er så mye større enn mitt. Men hvis Gud er stor, så kan vi også tillitsfullt takke for alt og alle, selvom det gjør vondt eller kjennes meningsløst. Å gjøre etter Guds ord vil bringe velsignelse til deg og andre.

Kjære Gud, forøk min tro!

fredag 29. oktober 2010

Gratulerer med dagen, vår kjære Åshild

032

Dagen i dag er din, Åshild. I dag har du fødselsdag. Vi er veldig glad i deg! Takk for alt du gir oss hver dag. Kjærlig hilsen mann og barn.

søndag 24. oktober 2010

Å ære Gud

Har du lyst å gi ære til Gud? Han som skapte deg og opprettholder deg og gir deg alt godt. Får du til å ære Gud? Eller er livet en anklage mot deg? Det er så lite i livet ditt som gir ære til Gud. Eller det kanksje er noe eller endel du synes ikke er så ille, kanskje riktig bra? Men ærer det Gud hvis du tar æren for det sammen med Ham? Jo mer du tar ære fra Gud, jo mindre ære får Gud. Hvorfor stjeler du ære fra Gud? Bibelen sier at alle mennesker står uten ære for Ham og at all ære hører Gud til, Han som har æren i all evighet. Husker du Herodes i Apostlenes gjerninger som lot seg ære av folket som Gud? Det gikk ham ille. Ormer fortærte ham. Det er ille å ta ære fra Gud

Men hvordan kan du så gi den æren Gud fortjener? Jo, for det første; innrøm for Gud, deg selv og andre at Bibelen er sann. Hele Bibelen er sann. Bibelen sier at du skal leve livet ditt fullkomment til Guds ære og etter Hans bud og vilje. Gjør du det?

Nei. Erkjenn heller det som Bibelen sier om deg. At du er en synder, dvs et menneske som ikke har noe ære og stadig gjør imot Guds gode vilje. Erkjenner du dette, ærer du Gud som sann og rettferdig. Men hvis du ikke tror det Bibelen sier om Jesus, så blir denne erkjennelsen likevel ikke til ære for Gud.

 • Bibelen sier at Jesus levde et liv som fullkomment æret Gud. Jesu liv er ditt liv.
 • Bibelen sier at Jesus døde synderens død forlatt av Gud på korset. Jesu død er din død.
 • Bibelen sier at Jesus stod opp igjen til livet, den rettferdiges oppstandelse. Jesu oppstandelse er din oppstandelse til et nytt liv.
 • Jesus er nå for Guds åsyn, der Han lever for å være til velbehag for Gud og gå i forbønn for deg. I troen på Jesus har du Gud velbehag og Jesu forbønn.

Hør dette og ta imot dette som ditt!

Da ærer du Gud. Ja, bare slik kan du ære Gud, når du tror dette og innretter livet ditt etter dette. Ja, da har du en indre glede i hjertet ditt, som gir deg mot og kraft til å leve hverdagslivet ditt til Herrens ære, i bønn og offer. Gud skje lov, takk og ære!

Å, Gud, forøk vår tro!

daniel4

fredag 22. oktober 2010

Rundtur i 4 provinser med helseprosjektet

MTR

På tirsdag kom jeg hjem fra en rundtur i Vest-Mongolia på ca 3500km. Etter en slik tur er det alltid godt å komme hjem til kone og barn. Man er også gått litt lei av saukjøtt og melkete. Ingen uhell eller større problemer på en slik lang tur er det bare å takke Gud for. Takk også for forbønn av dere som ber for oss.

099

Turen gikk først til Bayan Ulgii, den vestligste provinsen, der vi nylig har startet opp med en lett-versjon av helseprosjektet. Nå skulle vi ha offsiell åpning med guvernøren og helsedepartementet. Kontrakten ble undeskrevet og noen av oss fikk også medalje av guvernøren, enda vi knapt har gjort noe ennå. Det er klart vi føler oss velkomne da! I tillegg til dette gjorde vi også undersøkelser blandt familiepraksisene og andre helseaktører for å vite litt om behovene og de lokale forholdene før vi begynner. Deretter var vi spesielt invitert til å delta i den berømte Ørnefestivalen i denne provinsen. Spennende.

239

Videre gikk turen til 2 kommuner i samme provins med den hensikt å kartlegge forholdene før vi begynner.

Deretter bar det til naboprovinsen, Khovd, der vi altså begynte prosjektet i 2008. Nå var det tid for en midtveis evaluering av resultatene. Vi reiste dermed på kryss og tvers av provinsen og fikk med oss 5 spredte kommuner i tillegg til undersøkelser i provinshovedstaden med bl.a spørreundersøkelser blandt helsepersonell på sykehus og familiepraksiser, guvernør og andre ledere, TV og mediafolk i tillegg til skoler og folk på gaten. Det er mye vi lærer ved en slik evaluering, og vi ser at noe går bra, mens noe må forandres på for å få best mulig resultater etter endt periode. Vi ser allerede at noen strategiske endringer må til.

P1210020

P1210024

Både Khovd provins og den neste provinsen vi dro til, Gobi Altai, har grense mot Kina. Vi besøkte også tre kommuner som grenset til Kina på turen, og da måtte man ta bilder ved grensen så klart:

DSCF2183

I Gobi Altai har vi arbeidet over ett år mindre. Vi startet der høsten 2009. Men også der er det allerede klart at mye av det vi gjør nytter. På vår vei, passerte vi et nasjonalsymbol for Mongolia; selve Moderfjellet. Dette steder er plass for nasjonal hengivenhet, men også tilbedelse og bønn til ved forskjellige steinformasjoner. Det var en overraskelse for meg hvor stor betydning gammel anemistisk religiøsitet fortsatt har blandt også høyt utdannede mongolere. Å, om de kunne satt bli satt fri ved evangeliet om Jesus!

DSCF2315

Til slutt dro vi til den siste provinsen på turen vår, Zavkhan. Her har vi ikke noe arbeid for øyeblikket, men vi skulle sammenligne arbeidet vårt med forholdene i en provins NLM ikke har prosjektarbeid. Her dro vi også på tur til et flott fjell på over 4000 meter, som også er et av Mongolias nasjonalfjell. Det heter Otgontenger (yngst himmel). Naturen her var ikke helt ulik en fjellheim i Norge:

DSCF2588

Med oss på turen hadde vi flere personer i sentrale posisjoner i helse-Mongolia. Bl.a visedirektør for det største og nasjonale medisinske universitet i UB, både rektor og dekan for sykepleierhøyskolen tilknyttet det samme universitetet, dekan ved et av de private medisinske universitetene, leder for foreningen for klinisk farmasi, en seniorforsker ved folkehelseinstituttet, ansvarlig for monitorering og evaluering av helseøkonomi ved helseministeriet, i tillegg til lokale helseledere i provinsene. Hensikten var for å prøve å intregrere det prosjektet driver med i nasjonal prioritert politikk og få til et samarbeid med disse viktige institusjonene.

P1200859

DSCF2562

Konklusjon: En lang og slitsom tur med mange nye erfaringer, opplevelser og mange flotte mennesker.

onsdag 20. oktober 2010

Gutta gjør leksene

005_2

Bjørn Olav kom heim fra langturen i går! De sto opp grytidlig og kjørte, så på tross av de 500 km med landevei kom han faktisk hjem til middag. Veldig stas for oss alle! Turen gikk bra – takk til deg som var med å ba.

Nå i formiddag har Samuel gjort norsk-lekser og Bjørn Olav mongolsk-lekser sammen. Solveig var heller ikke langt unna og hadde stadig noe hun skulle si til pappa eller rett og slett bare gi en klem.

006_2

“Nå har pusekatten skjønt at jeg er norsk!” var et utsagn Samuel kom med idag. Kort forklart er katter et sjeldent dyr i Mongolia –mongolere flest liker ikke katter. De få katter vi har sett er sky og redde og ikke vant til at folk vil klappe dem. Det gjaldt også katten fra nabo-geren, og jeg hadde nevnt at katten ikke skjønner at vi vil være god med den. Inntil nylig. Nå kan Samuel til sin store glede klappe og holde den. Logikken ble dermed klar: Katten hadde oppfattet Samuels nasjonalitet!