fredag 25. desember 2009

Ordet var Gud

Gledelig jul! Tenk at vi har fått opplevd nok en jul! Vil vi få oppleve en til? Det vet Gud. Gud vet alt. Han skapte verden, opprettholder verden og skal en gang skape en ny himmel og en ny jord. Det er HERREN som rår. Han alene er Gud.

Jeg er Herren, og det er ingen annen. Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. (Jes 45,6b-7)

Gud har gitt oss ordet. Det Herren har talt til profetene og apostlene er Guds gave til oss. Ved ordet fra Gud kan vi bli frelst. I ordet fra Gud kan vi også få åpenbart hvem Gud er. JEG ER er Guds navn. “Du skal ikke ha andre guder foruten meg” er det første og største bud.

Hva er så Gud? Det er den en venter seg alt godt av og som en tar sin tilflukt til i all slags nød. Det er den man stoler på og har sin hjertes tillit til. Det er hva eller hvem man har tillit til (dvs. egentlig tror på) som er vår Gud eller avgud. Det du stoler på, det du elsker, det du frykter, det du bygger på og har ditt livsinnhold i, det er din Gud eller avgud. Budet krever altså hjertets rette tro og tillit, rettet på den eneste sanne Gud, og henger fast ved Ham alene. Gud krever ditt og mitt hjerte fullt og helt. Får Han det, får Han vår vilje, vår samvittighet, vårt følelsesliv, vårt tankeliv, våre ønsker, ja, Han får oss fullt og helt. Da begjærer du ikke annet enn Gud og det Han gir deg.

Han har gitt deg Bibelen, Guds ord. Er du fornøyd med det? Vil du ha noe mer, eller vil du ha noe mindre? Da går du fortapt. Hvis du ikke bygger ditt liv på Guds ord vil du helt sikkert gå fortapt! Det er en alvorlig ting.

Så feirer vi at Jesus ble født. “Ordet ble kjød”. Født som et lite barn, i en skitten stall i Betlehem. Uanseelig. Uanseelig er også Ordet i dag. Jesus er Ordet. Bygger du ikke ditt liv på Guds ord, så tror du heller ikke på (har ikke tillit til) Jesus heller. Da må du omvende deg før det er for sent. Ellers er fortapelsen, borte fra Gud og alt godt, endestasjonen din. Der vil du aldri komme bort fra.

Sett heller din lit til det som står i Bibelen. Gjør det nå, før det er for sent. Rett livet ditt etter det som står der. Let, og du vil finne! “Det sanne lys, som opplyser hvert menneske” vil også opplyse ditt liv. Det er en vond ting. Å få opplyst livet sitt, altså. At det er så igjennom skittent blir en overraskelse og en forferdelse. Men vik ikke unna! Bli stående i lyset, og gråt ut der. Bare si det til Gud hvordan det er, Han vet det. Lar du Gud få rett, gir Han deg sin Rett. Han gir deg Jesus, vår Rettferdighet. Jesus bar all verdens synd opp på korset og ble rammet av Guds vrede i stedet for deg. Der du skulle vært (under Guds vrede, forlatt av Gud) har Jesus allerede vært, og nå skal du få være der Jesus er; under Guds velbehag, i Hans nærhet. Så mye vil Ordet gi deg. Ta derfor imot det og lev etter det!

Men alle dem som som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn (Joh 1,12)

Ingen kommentarer: